Cross Country Tour Malevil 62 km

Startem této Cross Country trasy je nám??stí Jablonné v Podješt??dí (n??m. Gabel). Vede kousek po silnici sm??rem na Valdov (Waldau). Kousek p??ed lesem p??ejedeš p??es pole sm??rem k Markvartickému rybníku. O Jablonné zavadíš ješt?? jednou a další stoupání t?? dovede k zámku Lemberk. Tady se vyplatí odbočka z tvé Cross Country jízdy ke staré rozvalin??! Poté cesta vede p??es horu Lvová (Lämberg, 412 m) do Janovic v Podješt??dí & nbsp;(česky: Jonsdorf). Následuje kilometr po silnici a poté znovu lesní cesta kolem Buchbergu (472 m). Pouze krátce opustíš tvou Cross Country trasu jonsdorfským lesem a projedeš Zdislavou (Schönbach). Kousek polní cesty p??ed železniční kolejí t?? povede kolem Johannesbergu (485 m). Z lesa všude vykukují pískovcové masívy ??? a ty máš krásný výhled na další cíl: Rynoltice (Ringelshain). Zde p??ek??ížíš dálkovou silnici tunelem pro p??ší, kde je v den závodu z??ízena zásobovací stanice. Vedlejší silnice t?? povede dál místem s nádhernými starými domy, než začne prudce stoupat. Mezi Fuchsbergem (Liščí hora, 535 m) a Schwarzer Bergem (??erná hora, také 535 m) se tato cesta táhne dále nahoru a dojedeš k Tobias-Kiefer (Tobiášova borovice). Škoda: Tento monumentální strom odum??el. Hezké následuje razantní downhill po lesní cest?? Zittauer Stra??e. V levotočivé zatáčce, mající sklon k p??etočení, máš nejen geniální pohled na český kraj, ale musíš také držet své horské kolo pod kontrolou. Klička kolem Hutbergu t?? p??ivede k hraničnímu p??echodu do Lückendorfu. Pojedeš po Langer Grundweg až k namáhavému úseku stoupání u Scheibebornu (pramen). Kamenitý MTB sjezd t?? dovede do ??dolí Bílého potoka na českou hranici. 800 metrů & nbsp;můžeš jet podél ní z kopce dolů, než se cesta zase zvedne nahoru sm??rem na Mühlsteinberg. Malý single-trail t?? pot??ší, než zavolá další hora, p??esn??ji Mühlsteinberg. Tady musíš nejd??íve nahoru: s širokým profilem se tu budeš opravdu lepit. Potom si tedy v klidu dop??ej malou pauzu na tvé Cross Country trase a ud??lej si čas na rozhled z vrcholu (549 m).

Délka stezky
58 km
Výška min.
315 m
Výška max.
732 m
Délka stoupání
1.304 m
Délka klesání
1.138 m
Stupe?? obtížnosti
mírná
Okruh
ne
Sou??adnice
986
Höhenprofil Cross Country Tour Malevil

Nyní jeď po Messerweg z kopce dolů sm??rem na Scharfenstein. Kousek p??ed Scharfensteinkamm stoupá št??rková cesta ješt?? jednou prudce nahoru. Zajížďka k vrcholu (569 m) se vyplatí: Je tu nádherný rozhled p??es Ojvínskou kotlinu. Následuje sjezd s velkými p??ekážkami do lázní Ojvín s mnoha možnostmi zastávek. Ano, je to správné místo pro potulování a užívání. Poslední je za tebou nejpozd??ji u Thomasfelsen - neboť Thomasweg vede náročn?? nahoru sm??rem na Ojvín/místní část Hain. Nad Dachlöcher (Felskessel) vede cesta k poslední a také nejvyšší ho??e MTB túry, Hochwaldu (Hvozd), až do výšky 732 metrů. Hned za hospůdkou ???Forsthaus Hain??? následuje nejprudší stoupání této trasy, které má také spoustu velkých p??ekážek. Zvlášť když tu jedeš, jsi sotva rychlejší než p??i vedení. Ale skutečný cyklista sestupuje jen v nouzi. Zde pot??ebuješ po??ádný tlak na pedály. Ješt?? dva malé úseky z kopce dolů a drsný výstup k náhorní plošin?? Hvozdu může začít. N??mecká Hochwaldbaude má grandiózní výhled, skoro kolem dokola. Z Turmbaude, kolem které p??ímo pojedeš, máš tenhle pohled pouze z v??že. Nyní cesta vede 600 metrů po cest?? s mnoha velkými p??ekážkami sm??rem na hraniční p??echod Hain. Zde p??ejedeš do ??ech a musíš ješt?? jednou zvládnout dlouhý obtížný sjezd vymletou cestou. Hned pod Schlossbergem končí Cross Country trasa na okraji golfového h??išt??.

P.S.: Teď bys m??l nutn?? využívat cesty mimo golfové h??išt?? ??? neboť místo míčku na hlav?? ti doporučujeme, aby sis rad??ji dal vychlazené pivo. V den závodu je oblast uzav??ena???

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike