MTB okruh: Kolem Ojvínské kotliny.

Start a konec trasy je hotel ???Haus am See??? u ??? p??esn??! - Olbersdorfského jezera v P??írodním parku Žitavské hory. Takže si na začátku a konci túry můžeš vychutnat nádherný pohled p??es Olbersdorfské jezero. D??íve než pojedeš p??es vybetonovanou hospodá??skou cestu u nov?? vystav??né oblasti, hovorov?? nazývané jako ???Golanhöhen???, sm??rem k horám, p??ejedeš p??es Grundbachhöhe. Dorazíš k nádraží Bertsdorf. Zde se d??lí vlaky z Žitavy: Jeden jede sm??rem Jonsdorf, druhý do Ojvína. Poslední jede ve tvém sm??ru. Následuj kolej ve sm??ru na Ojvín kolem nádraží Dolní Ojvín a ??ertův mlýn (Teufelsmühle). Vlevo a vpravo v údolí z lesa vykukují pískovcové skály pro horolezce, krásné cíle horolezců, které ješt?? potkáš na okraji cesty. Krátce p??ed Ojvínem je lehké stoupání, podél jižního svahu vrcholu Töpfer až k cest?? Korseltweg. Rovinou se táhne až k Mnichům (Mönchfelsen). Pozor! Obtížn?? sjízdný úsek! Vlastn?? se tu stejn?? vyplatí slézt z kola, protože na tebe čeká krásný výhled do údolí a nahoru na skály. Dívej se pozorn??, neboť tu a tam najdeš pojistné kroužky. Nyní cesta vede vzhůru kolem odpočívadla (Fetters Müh) až na Bürgerallee. Tady na tebe čekají skály vysoké až 35 metrů - a nádherné skalní názvy: Sloní v??ž (Elefantenturm), Hlídač lesní brány (Waldtorwächter), Lední medv??d (Eisbär) a Jubilejní v??ž (Jubiläumsturm). Nejhezčí se svou červenou horninou (a symbol Ojvína) je Kalich (Kelchstein).

Délka stezky
27,2 km
Výška min.
221 m
Výška max.
548 m
Délka stoupání
525 m
Délka klesání
593 m
Stupe?? obtížnosti
obtížné
Doba
2 h 5 min
Okruh
ano
Sou??adnice
916
Höhenprofil MTB Tour Oybiner Talkessel

Teď jeď kousek dolů ve sm??ru na Ojvín. Na stezce Talringweg p??ijedeš západním sm??rem do místní části Peklo (Hölle) (ano, skutečn??!), avšak spíše se jedná o nebeskou spádovou oblast s mokrými loukami. Kolem skály Thomasfelsen se jede znovu nahoru ke ???Kleiner Stern???. Pferdeberg je teď tvůj cíl. Z jedné horské chaty je ješt?? možný pohled na Hvozd (Hochwald), následovaný nádherným výhledem na horu Ojvín 100 metrů pod tebou. Důležité: Další úsek cesty prosím neste kola, abyste schody chránili p??ed erozí. Pod??kováním ti hned bude malá stezka, která t?? dovede až k sout??sce Katzenkerbe. A cesta pokračuje živočišn?? dál: Jako další se p??ed tebou objeví Mravenčí hora (Ameisenberg), kterou objedeš zleva, až na východní stranu k vyhlídce Götzenstein. A op??t pozor! Cesta zatáčí ost??e doleva a poté následuje obtížný úsek! Poté vede dolů z kopce až k poslední skále cyklistické túry ??? Robertova skála (Robertfelsen). Nehorolezci díky povrchu kamene vylezou nahoru (pozor v cyklistických tretrách!) A pozor si dávej ješt?? jednou, protože další kus cesty je záludný. Sjedeš malou omegu, nejprve dolů z kopce, poté nahoru do kopce sm??rem na Hungerbrunnen. Krátce p??edtím, na levé stran??, uvidíš Luthereiche a Brotstein (Chlebný kámen) ??? a tabulky s popisem, které vy??eší ob?? slovní hádanky. Na konec pojedeš dolů z kopce po Forstweg až na Olbersdorfer Stra??e. Uvoln??n?? sjedeš cyklistickou stezkou až do Bertsdorfu. V Oberdorfu cesta vede kolem krásných podstávkových domů sm??rem k Olbersdorfskému jezeru. Skutečná krásná trasa Žitavskými horami!

 
 
Weitere Touren anschauen
  •   
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike