MTB okruh: Lesní koupališt?? s pláží k Olbersdorfskému jezeru

Pryč z lesního koupališt?? s pláží sm??rem na jih: Tak dojedeš do Saalendorfu. Kousek po Windgasse, poté do kopce polní cestou - vůbec není strmá, ale luční cesta stojí více sil a pneumatiky na ní snad lepí. Krátké fun??ní až k Christels Eck. Dál? Tak dolů s tebou p??es Saubornweg na horské sedlo mezi Buchbergem a Sommerbergem. Dolů z kopce lesní cestou p??ijedeš k Hohlsteinweg. Kousek p??ed ???Skibahnhof??? (Lyža??ské nádraží) vede lyža??ská stezka ve sm??ru na Hahnenkoppe. D??íve, než vede do Jonsdorfu, t?? čeká prudký krátký sjezd z kopce. Blízko jonsdorfské horolezecké stezky pojedeš paraleln?? s Turistickou mílí a p??ijedeš k hlavnímu parkovišti. Pokud máš chuť na Turistickou míli, jeď jednoduše 200 metrů zpátky, stále po hlavní silnici. Odm??nou je nádherný výhled na Nonnenfelsen (Jeptiška) ??? pokud máš lidi, kte??í p??i p??kném počasí zasn??n?? lížou zmrzlinu, bez kolizí za sebou. Celkem blízko za jonsdorfskou horolezeckou chatou a lesním divadlem dorazíš do Jonsdorfu. Projeď t??mito lázn??mi ve sm??ru na Hieronymusstein (460 m): Očekává t?? fit stezka a válečný pomník s krásným pohledem. Teď pojedeš dolů po pískové cest??. S úžasným rozhledem se blížíš k mlýnu Hänischmühle, kde bylo d??íve b??leno prádlo. Malý kousek po cyklistické a hospodá??ské cest?? pojedeš kolem odvod??ovací stoky.

Délka stezky
29,2 km
Výška min.
242 m
Výška max.
597 m
Délka stoupání
659 m
Délka klesání
594 m
Stupe?? obtížnosti
leicht
Okruh
ano
Sou??adnice
997
Höhenprofil MTB Rundkurs Waldstrandbad O-See

Dále dojedeš do blízké rekreační oblasti ??? d??ív??jšího povrchového dolu. Ale cesta vede dál. Teď musíš p??es brod (také m??lčina v potoku nebo ??ece, p??es kterou se můžeš p??šky nebo s n??jakým povozem p??ebrodit), aby ses dostal do obce Hörnitz. Ostatn?? ale doposud každý p??ešel suchou nohou??? Polní cesta t?? povede sm??rem na Koitsche, k žitavskému Hausbergu. Tato zajížďka se vyplatí ??? nejen kvůli rčení ???Jeder Deutsche einmal auf der Koitsche" (Každý N??mec jednou na Koitsche). P??edevším grandiózní výhled a velmi útulná horská chata zaručují odpočinek. P??es louky a pole se p??iblížíš k Breitebergu (Široká hora). Nechej ji vlevo. Ani ne tak kvůli výstupu, který pat??í k t??m nejnáročn??jším. Ale na kraji cesty můžeš navštívit ???Tschoarschelstein???. ???Tschoarscheln??? znamená klouzání nebo sá??kování. Takže dávej dobrý pozor na ceduli vpravo od cesty! Nyní cesta vede kolem horských chat na Breitebergu (Široká hora) s pohledem na Luž do Gro??schönau. Za prvním nebo také za druhým autosalónem p??ejedeš dob??e p??es koleje. Poté t?? polní cesta povede sm??rem k lesnímu koupališti s pláží. S GPS si můžeš trasu poupravit.

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike