MTB trasa Ovčí hora (Schafsberg) ??? Rozsocha (Dreiklafter) ??? Ješt??dský h??bet (Jeschkenkamm)

Vyjíždí se z Žitavy na hraničním p??echodu Friedensstra??e, kde můžeš také dob??e parkovat. P??es malou výspu p??ijedeš z Polska po cyklistické stezce do Hrádku nad Nisou (Grottau). Odtud pojedeš po levé stran?? Nisy po silnicích až krátce p??ed (!) areál továrny ??? kudy bohužel nesmíš projet. Takže kousek p??ed ním odboč doleva na modrou turistickou stezku. Na snadný výstup můžeš hned zapomenout, protože pojedeš po vzrušujícím single-trailu naho??e po úbočí. Nyní cesta vede dolů z kopce až k mostu. Pozor, teď nejezdi po cest?? vedoucí na pozemek. Jedin??, že bys cht??l být ihned obklopen smečkou psů. Za zdí vede stezka podél úbočí. Tady si můžeš vzpomenout, jestli máš s sebou náhradní duši, protože je tu všude kolem spousta skla. V??tšinou to ale klapne bez defektu a krom?? toho, psí št??kot v týle zajišťuje bezproblémový pohon. Po tomhle malém dobrodružném výlet?? vede cesta celkem uvoln??n?? do Bílého Kostela nad Nisou (Wei??kirchen). Zde krátce najedeš na zpáteční cestu. Na konci obce začíná za mostem další single-trail s opravdu napínavým p??ejezdem hráze ??? hezká p??íležitost pro test rovnováhy! Takže se pokus dojet do Chrastavy (Kratzau) suchý. Tady pojedeš 100 metrů po zpáteční cest??. Cesta vede nahoru do kopce p??es louku s nádherným výhledem ve sm??ru na Ovčí horu (Schafsberg, 496 m). Z vrcholu máš malý výhled sm??rem na Liberec (Reichenberg), m??sto u Ješt??du. Teď to p??ijde ??? ano! ??? & nbsp;prudký sjezd, tady poznáš ???bleší efekt?????? V údolí p??ejedeš p??es Nisu a zpáteční cestu. A máš t??etí možnost zkrátit si MTB trasu. Ale určit?? to neud??láš! P??edtím než dojedeš do Kryštofova údolí (Kristofsgrund), kouzelné české obce s mnoha milými hospůdkami, vede cesta na jižní stran?? Dlouhého vrchu (Langeberg) p??es pomalu zarůstající lesní cestu.

Délka stezky
53 km
Výška min.
240 m
Výška max.
807 m
Délka stoupání
1.231 m
Délka klesání
1.026 m
Stupe?? obtížnosti
velmi obtížné
Doba
5 h 23 min
Okruh
ano
Sou??adnice
838
Höhenprofil MTB Tour Schafsberg Dreiklafter Jeschkenkamm

Teď p??ejedeš p??es známý železniční viadukt Novina a opustíš obci. Na tomto míst?? to znamená ješt?? jednou rozd??lit síly. Neboť cesta vede k Ješt??dskému horskému sedlu. Tady vyzývá k oddechu občerstvení. Dobrá zpráva: Mnoho výškových metrů dnes už nep??ijde. Je to tedy tvoje rozhodnutí, jestli k tomu p??idáš ješt?? asi t??i kilometry a 300 výškových metrů k vrcholu??? Hloupá otázka. Vyplatí se to: Rozhled je grandiózní. Následný sjezd trasy z ??erné hory (Schwarzer Berg, 811 m) ovšem také, má skutečný charakter downhillu! Vážn?? myšlené varování: Zde je vyžadováno celé tvé jezdecké um??ní. Pokud jsi tu na cest?? sám, ned??lej tu rad??ji žádné experimenty a brzdi vždycky včas. Pokud si nejsi úpln?? jistý technikou jízdy, rad??ji t??ch 100 výškových metrů kolo nes, ať se dostaneš dolů ve zdraví. Teď cesta vede p??es h??eben k poslední ho??e, Rozsoše (Dreiklafter, 767 m). Očekává t?? nádherný výhled a sjezd jako ze snu, dlouhý více než 4 km, a 440 výškových metrů. Na single-trailu po lesních cestách s usedlíky je všechno ??? a v??tšinou také žádná lidská duše na cest??. Takže se do údolí můžeš ??ítit po??ádným tempem. V Hamrštejnu (Hammersdorf) p??ejedeš Nisu p??es železniční most. Pozor: Provoz vlaků! Pokud máš s sebou d??ti, doporučujeme ti objížďku po silnici vpravo do Machnína (Machendorf) a po cyklistické stezce na druhé stran?? zp??t na MTB trasu. Cesta vede zp??t po proudu Nisy p??es And??lskou horu (Engelsberg) do Chrastavy, poté do Bílého Kostela a tentokrát po druhé stran?? Nisy do Hrádku nad Nisou. Na konci ??ekneš: Super trasa, vid??l jsem toho spousty! Opravdu dobrá sm??s prvků Cross Country a Downhill.

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike