MTB trasa s panoramatickým pohledem p??es Lückendorf - Wei??bachtal (??dolí Bílého potoka) ??? Kaisergrund (Krásný důl)

Start je v Žitav?? ??? jih. Setkání: Netto-parkovišt?? nebo jeho okolí. Tato trasa začíná zlehka. Kousek vede m??stem, než se dáš na cyklistickou stezku kolem Nisy sm??rem na Trojzemí Polsko ??? N??mecko ??? ??eská republika. Poté p??ijedeš do Hartau (Hartava) ??? alternativn?? můžeš svou MTB trasu začít i tady. (Bod cesty: parkovišt?? na hranici.) Pojedeš sm??rem na jih a pojedeš kolem žitavského povodí: Nalevo uvidíš Brunnenhaus (Studniční dům) a n??kolik pramenů, p??t z nich je na české stran??. Již n??kolik let se také tyto napojují na žitavskou síť pitné vody. Nyní pojedeš doprava na Kieferngrundweg sm??rem na Mühlsteinberg. Malý single-trail t?? dovede na Lückendorfer Stra??e. Nad Mühlsteintischem ??? odpočívadlo s kulatým kamenným stolem a židlemi ??? p??ek??ížíš Lückendorfer Stra??e. Nová Heidebergweg t?? dovede na vrchol Mühlsteinbergu. Pokud máš chuť, můžeš na nejvyšším bod?? sjet z cesty deset metrů doleva. Odtud máš nádherný pohled na Ješt??d a do ??dolí Bílého potoka, kterým budeš pozd??ji projížd??t.

Délka stezky
34 km
Výška min.
231 m
Výška max.
532 m
Délka stoupání
725 m
Délka klesání
638 m
Stupe?? obtížnosti
obtížné
Doba
3 h 30 min
Okruh
ano
Sou??adnice
999
Höhenprofil MTB Tour Lückendorf Wei??bachtal Kaisergrund.

Na prvních metrech sjezdu je panorama s Hvozdem (Hochwald), nezapomenutelná podívaná pro každého cyklistu. Teď se prosím soust??eď na cestu, nohy m??j pevn?? v pedálech! Jeď po krátkém p??íjemném kousku lesní cesty a dojedeš k dalšímu sjezdu, který t?? dovede do Lückendorfu s restaurací ???Gasthaus zur Schmiede???. Cesta dále pokračuje obcí lehce do kopce. Zde máš krásný rozhled, projedeš kolem lyža??ského vleku a pojedeš po??ád dál podél západní strany Sommerbergu. Dojedeš na okraj lesa a pojedeš kousek z kopce. Následuje namáhavé stoupání. Tady musíš opravdu makat. Pokud t?? mezitím p??emůže žíze??, můžeš v klidu sesednout. V polovin?? hory najdeš pramen ??? Scheibeborn. Nyní p??ijedeš na Ringelhainerweg, který t?? dovede do Löwenbuche (Lví buk). Pokud se o n??m chceš dozv??d??t více, najdeš tu zajímavé informace včetn?? mapy. Za hraniční závorou jsi sice zase už u českých sousedů, ale pokračuj sm??rem na Zittauer Stra??e. Stará obchodní cesta je dnes zmodernizovanou lesní cestou ??? veskrze p??íjemný sjezd. Nalevo stojí Fuchsberg (Liščí hora, 535 m). Po ostré levotočivé zatáčce p??ijde skutečn?? krásný výhled na ??echy s vulkanickými horami. Následující úsek MTB trasy p??es Finkenbrunner Weg je výzvou pro závodní cyklisty ??? heslem je teď nejv??tší ??et??zové kolo a nejmenší pastorek. Ale nep??ehán??j to: Také v tomto klidném okolí ti může n??kdo vyjet proti tob??. N??kdy musí zábava skončit a cesta vede nahoru do kopce po lesní cest??. Na poloviční výšce p??ijedeš zprava k bunkru d??ív??jšího, v roce 1933 p??estav??ného hraničního opevn??ní. U Bäckerkreuz (vlevo u stromu) si můžeš oddechnout na sedle Ralska (Rollberg). Nyní je p??ed tebou technicky opravdu náročný úsek s n??kolika obtížnými pasážemi a single-traily, které se následkem eroze každoročn?? m??ní. Cesta t?? zavede do Kaisergrundu (Krásný důl), údolí s pískovcovými skálami a mnoha cíli horolezců. Mnozí z nich vyčkávají schovaní za borovicemi a smrky p??ed obtížn?? zlézatelnými skálami. Ale ne dlouho a vyjedeš z lesa a uvidíš obec Dolní Sedlo (Spittelgrund). V údolí se nachází další cíl: Hrádek (Grottau). K tomu vede cesta ješt?? jednou lesem. Je opravdu zábavné sjížd??t serpentiny k Zigeunerwinkel v plné rychlosti - a pokračovat do Hrádku. U odbočky ke Kristinasee, blízké rekreační oblasti, je množství hospůdek. Nyní cesta vede k polské hranici po rovné silnici (1 500 m) s cyklistickou stezkou. Po rychlé cest?? se dostaneš zpátky na start.

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike