O-SEE CHALLENGE Trasy závodů - Reduced MTB Trail

Trasu začneš u Olbersdorfského jezera lehkým obloukem kolem jezera a brzo dojedeš do Olbersdorfu. Cesta vede po silnici vedoucí vesnicí sm??rem ke škole. Tunel ti umožní podjet odlehčovací silnici. Nyní cesta vede nahoru do kopce sm??rem k Muzeu hodin. Sb??ratel zde posbíral množství starých hodin. Cesta stále stoupá nahoru ve sm??ru na Hochwald (Hvozd, 749 m). V místní části Hain vede docela blízko kolem Kammbaude. Kdo chce poznat n??co originálního z Lužice, m??l by tu zastavit a dát si n??co k jídlu.

Délka stezky
25,80 km
Výška min.
236 m
Výška max.
590 m
Délka stoupání
522 m
Délka klesání
519 m
Stupe?? obtížnosti
moderat
Doba
1 h 18 min
Okruh
ano
Sou??adnice
959
Höhenprofil O-SEE Challenge Wettkampfstrecken - Reduced MTB Trail

Nyní trasa vede celkem blízko hranice, nepatrné malé odchylky mohou vést k odbočkám na českou stranu. Po malém stoupání dojedeš do Johannissteinu. Po grandiózním rozhledu p??ichází na ??adu malý trail. Následn?? vede cesta ulicí Leipaer Stra??e dále sm??rem ke k??íži u cesty, Kleiner Sternu. Ost??e doleva a dále dolů následuje krátké stoupání a následn?? malý single-trail. Dále cesta vede prudce dolů k Armesünderweg na nádraží Dolní Ojvín. Tady začíná poslední prudké stoupání na Ameisenberg (Mravenčí hora). První úsek se zdá být jako výskok na úbočí náspu. Než se dostaneš na úsek s velkými p??ekážkami vedoucími do údolí, objedeš skoro celou Mravenčí horu. Rovn?? a částečn?? dolů z kopce vede cesta zase ve sm??ru na Olbersdorf, kam jedeš zase zpátky po stejné trase. Teprve v oblasti Olbersdorfského jezera není poslední úsek identický s výchozím bodem.

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike