Autem

Od Drážďan (Dresden): A4/E40 sm??r Berlín/Zho??elec (Berlin/Görlitz) > výjezd 89 ve sm??ru na Budyšín ??? západ/Hoyerswerda (Bautzen-West/Hoyerswerda) > v Budyšín?? doprava na B6/Karl-Marx-Str. ve sm??ru Oppach/centrum (Oppach/Zentrum) > doleva na B178 sm??r Lobava (Löbau) > průjezd Lobavy sm??rem na Žitavu (Zittau) > v Žitav?? doprava na B99/Görlitzer Str. > dále na B96/Theaterring sm??rem na Oppach/poho??í (Oppach/Gebirge) 

Od Prahy: Sm??r Liberec/Jablonec nad Nisou > p??es Bundesstra??e 35 dále na Liberec > p??íjezd do Polska a dále do N??mecka > S132 průjezd Žitavy sm??rem na Žitavské hory (Zittauer Gebirge) 

Z Wroclawi: E40/4 sm??r Lubawka/Jelenia Góra > po cca 100 km výjezd ve sm??ru Zgorzelec/Legnica > na kruhovém objezdu druhým výjezdem dále po E40/4 > p??íjezd do N??mecka > dále po A4/E40 > výjezd Zho??elec/Žitava/Reichenbach (Görlitz/Zittau/Reichenbach) > průjezd Zho??elcem (Görlitz) po B115/99 ve sm??ru Budyšín/Žitava (Bautzen/Zittau) > průjezd Žitavou (Zittau) > dále po S 133 ve sm??ru Oppach/hory (Oppach/Gebirge)

Vlakem

Cílem dálkových vlaků z N??mecka, ??eské republiky a Polska je hlavní nádraží v Žitav??.

Napojení na N??mecké dráhy

Výchozím bodem pro další jízdu do Žitavských hor je nádraží žitavské úzkokolejky (p??ímo vedle hlavního nádraží Žitava). 

Spojení s úzkokolejkou:

Žitava ??? Bertsdorf ??? Jonsdorf (a zp??t)
Žitava ??? Bertsdorf ??? Ojvín (a zp??t)
Jonsdorf ??? Bertsdorf ??? Ojvín (a zp??t)

Jízdní plány se liší podle hlavní (1. kv??tna až 1. listopadu) a vedlejší sezóny (2. listopadu až 30. dubna). Ve všech vlacích je možné vzít s sebou zdarma jízdní kola a vybavení pro zimní sporty. 

Napojení na Žitavskou úzkokolejku

Letadlem

Nejbližší letišt?? jsou kousek vzdálená, ale proto ti je v Outdoor Landu potom také zaručována čistá p??íroda! 

Drážďany
www.dresden-aiport.de

Liberec
www.aeroklub-liberec.cz

Praha 
www.prg.aero

Po Žitavských horách bez auta

V P??írodním parku Žitavské hory se můžeš také celkem bez problémů pohybovat bez auta. Aby ses v Outdoor Landu dostal z bodu A do bodu B, máš početné možnosti ve??ejné hromadné dopravy: 

Regionální dopravní spolek ZVON t?? autobusem nebo vlakem doveze ke startu tvé další cyklistické trasy nebo stezky pro p??ší. A také tvůj další závod v Žitavských horách můžeš bez problémů zvládnout bez auta.

P??írodní park Žitavské hory leží uprost??ed Trojzemí, takže výlet nebo túra k našim polským nebo českým sousedům jsou vzdálené, co by kamenem dohodil. Nejvhodn??jší pro toto je jízdenka ZVONu EURO-NEISSE-TICKET, se kterou můžeš ve??ejnou hromadnou dopravu využívat ???bez hranic???.

Skutečným zážitkem v Outdoor Landu je krom?? toho také jízda žitavskou úzkokolejkou (SOEG). Na trase Žitava ??? Bertsdorf ??? Lázn?? Ojvín/Lázn?? Jonsdorf jezdí úzkokolejka jako za časů našich d??dů a babiček pohán??ná párou. V provozu je po celý rok. Cesta mezi Žitavou a Ojvínem je dlouhá 12 kilometrů, ta do Jonsdorfu je dlouhá 13 km. Mezi startem a cílem jízdy se nachází sedm resp. osm záchytných bodů. Jízda trvá vždy p??ibližn?? 50 minut. 

Gipfelstürmen inklusive
01.11.2010
01.11.2011
Die Sonnebergbaude in Waltersdorf gehört zu den schönsten Gebirgsbauden in der Oberlausitz. Vor allem für Wanderer; ob mit der Familie, als Gruppe, Paar oder Alleinreisender: Alle Gäste erhalten ein individuelles Angebot für einen unvergessliches Urlaubserlebnis im Naturpark Zittauer Gebirge.
6-Tages-Angebot:
269,00 ???
01.11.2011
01.11.2011
Urlaub im Töpferpark Der Töpferpark - Apart Hotel Garni: abseits vom Verkehr und mit einem unverbauten Blick auf herrliches Grün und die Berge, befindet sich am Fu??e des Zittauer Gebirges die Ferienanlage. Die modernen und sehr komfortablen Ferienhäuser und Ferienwohnungen sind ein idealer Ausgangspunkt, um im Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien auf Erkundungstour zu gehen.
3-Tages-Angebot für 2 Personen
149,00 ???