Nördlicher Uhustein (Severní Soví v??ž)

Dráždivé výstupy: Alter Weg IV.

P??edej své zkušenosti z této horolezecké skály dalším a pošli nám tvé informace na:

info@das-outdoor-land.de

Dráždivé výstupy:
7
Výška:
14 m
Stupe?? obtížnosti min:
IV
Stupe?? obtížnosti max:
VIIIc
Hornina:
st??edn?? tvrdá až velmi tvrdá
Thielknopf

Tip:Šipka Bergungsbox na skále.

P??edej své zkušenosti z této horolezecké skály dalším a pošli nám tvé informace na:

info@das-outdoor-land.de

Dráždivé výstupy:
7
Výška:
8 m
Stupe?? obtížnosti min:
IV
Stupe?? obtížnosti max:
VIIIc
Hornina:
st??edn?? tvrdá až velmi tvrdá
Böhmische Dianawand (??eská st??na Diana)

P??íb??h o houb?? pod St??nami Diana:Jeden z nejzajímav??jších skalních útvarů Žitavských hor, asi deset metrů vysoká houba v ??dolí Bílého potoka, se v únoru roku 1994 zbo??il. P??íčinou byly dlouhotrvající srážky. Houba byla poprvé zlezena v roce 1908 Raimundem Wolfem z Grottau (Hrádek) v ??echách pomocí p??ehození lana. První uznané zlezení se konalo v lét?? roku 1950. P??i tom byl na vrcholu vložen list papíru do prázdné plechovky od sardinek. Protože plechovka, kterou odvál vítr, na skále už neležela, v????ilo se, že výstup na houbu vlastn?? vůbec uskutečn??n nebyl. Na všech stranách p??evislý skalní útvar, jeden z nejpozoruhodn??jších vrcholů Žitavských hor, je už jen velkou hromadou písku, pod kterou možná ješt?? leží plechovka od sardinek.
Dráždivé výstupy: Feine Ostwand VIIIb.

Dráždivé výstupy:
20
Stupe?? obtížnosti min:
I
Stupe?? obtížnosti max:
VIIc
Hornina:
st??edn?? tvrdá až velmi tvrdá
Grenzkogel (Hraniční kužel)

P??edej své zkušenosti z této horolezecké skály dalším a pošli nám tvé informace na:

info@das-outdoor-land.de

Dráždivé výstupy:
11
Výška:
15 bis 21 m
Stupe?? obtížnosti min:
IV
Stupe?? obtížnosti max:
VIIIa
Hornina:
st??edn?? tvrdá až velmi tvrdá
Heideturm

P??edej své zkušenosti z této horolezecké skály dalším a pošli nám tvé informace na:

info@das-outdoor-land.de

Dráždivé výstupy:
5
Výška:
7 m
Stupe?? obtížnosti min:
V
Stupe?? obtížnosti max:
VIIIb
Hornina:
st??edn?? tvrdá až velmi tvrdá

Ješt?? více horolezeckých skal najdeš v:

digitálním průvodci pro horolezce 
nebo v knižní podob?? v ???Kletterführer Zittauer Gebirge??? autora Jürgena Schmei??era.

Weitere Kletterregionen anschauen
  •   
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike