Léto v Outdoor Landu

Jasn??, že v P??írodním parku Žitavské hory můžeš celkem uvoln??n?? prozkoumávat historické pam??tihodnosti a užívat si regionální speciality. Ale chceme ti p??edevším ukázat, co se tu v lét?? točí kolem sportu. Ježd??ní na horských kolech, sjížd??ní kopců a single-traily, cyklistická turistika, Nordic Walking, horolezectví a p??ší turistika a mnoho dalšího: P??írodní park Žitavské hory ??? Outdoor Land. Co dále?

MTB Tour Icon

P??írodní park Žitavské hory je s početnými náročnými Cross Country trasami p??es hory a údolí skutečným rájem pro horské cyklisty. Ale také ten, kdo to má radši trochu klidn??jší, si na husté síti stezek pro cyklisty p??ijde na své.

Cyklistika

MTB Tour Icon

Ať už jednodenní túra nebo n??kolikadenní p??ší dovolená ??? pro p??ší nabízí P??írodní park Žitavské hory množství p??ších tras kolem význačných krajinných rysů. Výstupy a poko??ené kilometry budou odm??n??ny nádhernými pohledy a prvopočátečními horskými chatami.

P??ší turistika

MTB Tour Icon

Nordic Walking, skutečný trendový sport posledních let, do Outdoor Landu dorazil dávno. Jako wellness nebo powersport je vedle toho možné prozkoumávat ješt?? hory a údolí.

Nordic Walking

MTB Tour Icon

Malý výb??žek českého a saského pískovcového poho??í na jihovýchodním cípu Saska nabízí začátečníkům i profesionálům v lezení nové výzvy a dechberoucí výhledy.

Lezení

MTB Tour Icon

V P??írodním parku Žitavské hory nezůstane v letních m??sících žádný vodní sportovec sed??t na suchu. Absolutním hitem pro surfování, plavání, potáp??ní a placht??ní je Olbersdorfské jezero.

Vodní sporty

MTB Tour Icon

Nejv??tší št??stí na zemi, ??? Speciální nabídky túr, početné, dob??e značené stezky pro ježd??ní na koni, jezdecké penziony ??? P??írodní park Žitavské hory si definitivn?? zaslouží p??ívlastek ???p??átelský pro jezdce na koních???!

Ježd??ní na koni

MTB Tour Icon

K holím, hotovo, ??? Ať už ve  zmenšeném formátu p??ímo v P??írodním parku Žitavské hory nebo v jeho bezprost??ední blízkosti na rozlehlých golfových h??ištích u našich českých sousedů si svůj handicap mohou zlepšit profesionálové stejn?? jako rodiny s d??tmi.

Golf

MTB Tour Icon

Pro akci a zábavu je krom?? klasických outdoorových disciplín v Žitavských horách postaráno také o: Vybij se p??i horkých zápasech plážového volejbalu na Olbersdorfském jeze??e, sjeď si Oderwitzerskou letní sá??ka??skou dráhu nebo zvaž legendární Ebersbacher Brückenswing.

Funsport

Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike
RSS-Feed kann nicht abgerufen werden