P??írodní park Žitavské hory

Nejmenší n??mecké st??edoho??í ??? nazývané také Lužický h??bet (Lausitzer Kamm) ??? leží v jihovýchodní části N??mecka, na trojmezí s ??eskou republikou a Polskem.

 

Landkarte Naturpark Zittauer Gebirge in der Oberlausitz, Sachsen, Deutschland - der ideale Platz für Aktivurlaub

Ačkoli pokrývá pouze plochu sotva 50 čtverečních kilometrů, se všemi mnohotvárnými pískovcovými skálami, vulkanickými kupami, horolezeckými skálami p??ipomínajícími pohádkové bytosti a malebnými údolími nabízí všechno, co si outdoorové srdce žádá.

Uprost??ed svérázné p??írody a podél modrého pásu Mandavy se rozkládá tisíciletá kulturní krajina, trochu saská a trochu česká, se zvláštní laskavou atmosférou. Pro p??írodní park je charakteristická harmonie Žitavských hor, Olbersdorfského jezera, historického m??sta Žitava a idylických vesnic, kde obraz obce tvo??í lidový způsob stav??ní hornolužických podstávkových domů.

Hlavními cíli p??írodního parku je???

  • zachovat a rozvíjet kulturní krajinu.
  • podporovat dlouhodobý rozvoj regionu.
  • napomáhat k turistice slučitelné s p??írodou.
  • posilovat zážitek z p??írody a ekologické uv??dom??ní.
  • vytvá??et spolupráci p??ekračující hranice.

 

Odkazy:
Naturpark Zittauer Gebirge
Verband deutscher Naturparke e.V.

Plocha
ca. 50 km²
Počet obyvatel
ca 62.000
Poloha
450 m
Nejvyšší vrchol
Lausche (793 m)
Euroregion Neisse - Nisa ??? Nysa

Euroregion Nei??e - Nisa - Nysa zahrnuje t??i hraniční oblasti, které jsou položené v srdci Evropy, na míst??, kde se stýkají ??eská republika, Spolková republika N??mecko a Polská republika.

Na celkové ploše 13 254 km² je v euroregionu Nisa možné na nejkratší cest?? zažít kulturu t??í zemí a čty?? jazyků. V trojzemí žije kolem 1,6 miliónu lidí v 392 obcích. V euroregionu je krajina ovlivn??na mírn?? zvln??nou a ponejvíce zalesn??nou nížinou na severu, spíše plochým st??edoho??ím na jihu a západ?? (Žitavské hory, ??eské st??edoho??í, Západožitavská vrchovina, Jizerské hory, Janovické Rudavy, Kačavské hory) a také Krkonošemi se Sn??žkou (1 602 m), nejvyšší horou v trojzemí. Nejvýznamn??jší ??ekou je Nisa, která euroregionu dává také jméno.


Odkazy:
Euroregion Nei??e

Gipfelstürmen inklusive
01.11.2010
01.11.2011
Die Sonnebergbaude in Waltersdorf gehört zu den schönsten Gebirgsbauden in der Oberlausitz. Vor allem für Wanderer; ob mit der Familie, als Gruppe, Paar oder Alleinreisender: Alle Gäste erhalten ein individuelles Angebot für einen unvergessliches Urlaubserlebnis im Naturpark Zittauer Gebirge.
6-Tages-Angebot:
269,00 ???
01.11.2011
01.11.2011
Urlaub im Töpferpark Der Töpferpark - Apart Hotel Garni: abseits vom Verkehr und mit einem unverbauten Blick auf herrliches Grün und die Berge, befindet sich am Fu??e des Zittauer Gebirges die Ferienanlage. Die modernen und sehr komfortablen Ferienhäuser und Ferienwohnungen sind ein idealer Ausgangspunkt, um im Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien auf Erkundungstour zu gehen.
3-Tages-Angebot für 2 Personen
149,00 ???