Velmi lehká: Trasa do Ojvína.

Tato túra pro tebe bude velmi jednoduchá: Až na malý úsek, kde bys m??l tlačit, a na jeden schod (kde ani tlačit nemůžeš), je všechno sjízdné také na trekingovém kole. Malý hezký okruh, na kterém se můžeš trochu seznámit s našimi horami.

Start je ???Haus am See??? u Olbersdorfského jezera. Zpáteční cesta je stejná, takže túra bude asi o 4 km delší, které pak pojedeš stejnou trasou zpátky. Vyjíždí se sm??rem na nov?? vystav??nou oblast Olbersdorfu, hovorov?? nazývanou Golanhöhe, k bertsdorfskému Malému nádraží. Poté jeď jednoduše podél trati sm??rem na Ojvín. Šance, že zde potkáš náš domácí parní vlak, láskypln?? nazývaný Bimmelbahn (Zvonková dráha), je opravdu velká. Ve sm??ru Oybiner Kessel (Ojvínský kotel) t?? bude doprovázet dlouhá úžlabina. Na konci úžlabiny už uvidíš horu Ojvín. Obrovský Bienenkorb (??l) z pískovce, eldorádo pro horolezce, jako i všechny ostatní skály, který svítí z lesa.

Dojedeš na nádraží Ojvín a ???Turistickou míli??? (???Touristische Meile???) projedeš místa: Zde se ??adí hojné restaurace, ú??ad cizineckého ruchu, ale také horský kostel malebn?? položený na úbočí skály. A zde také začíná stoupání na horu Ojvín (podléhající poplatku). Podél Dorfstra??e p??ijedeš do Pekla (Hölle). P??esn??ji, do místní části Peklo (Hölle), kde je možné vid??t slunce v letních dnech pouze n??kolik hodin???

Délka stezky
21,5 km
Výška min.
243 m
Výška max.
465 m
Délka stoupání
314 m
Délka klesání
206 m
Stupe?? obtížnosti
lehká
Doba
1 h 21 min
Okruh
ne
Sou??adnice
724
Höhenprofil MTB Tour Oybin

Dále cesta vede podél Liststra??e. Na jednom pozemku vpravo můžeš objevit skálu Geburtstagsspitzel: Tato skála byla za časů DDR postavena do zahrady jako malé pod??kování bývalému horolezci a d??tskému léka??i. Kdo na ni vyleze, může se na vrcholu dokonce zv??čnit do návšt??vní knihy. Samoz??ejm?? máme na programu také ješt?? n??kolik skutečných horolezeckých skal. K nim ale musíš kousek popojet. Zdaleka už vidíš Kalich (Kelchstein) s jeho červeným pískovcem. Teď p??ijde jediný úsek cesty, p??es který musíš normální kolo jen tlačit. Po n??kolika metrech p??šky můžeš znovu nasedat. Ale počkej: Cesta je orámována mocnou, až 30 m vysokou skálou - působivý pohled!

Už brzo budeš zase zpátky v Ojvín??. Na východní stran?? znovu opustíš Ojvínské údolí (Oybintal). V blízkosti restaurace Teufelsmühle p??ijde malý schod ??? skutečná zábava pro horské cyklisty, ale s trekingovým kolem docela jist?? signál k tlačení. Lesní stezka t?? dovede na olbersdorfskou Dorfstra??e sm??rem na sever. Krátce p??edtím, než se dostaneš na původní cestu, ješt?? krátce projedeš parkem se sochami ??? jeho návšt??va absolutn?? stojí za to. Nalevo nyní uvidíš nov?? vystav??nou oblast. S trochou orientačního smyslu teď můžeš jet jakkoliv zpátky ??? nebo jednoduše použij mapu s plánováním trasy v p??ístroji.

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike