MTB okruh: Ke k??ižanskému Rabensteinu

Máš rád okruhy? Fajn! Z Žitavy vede p??es Mittelweg do hor. Stále nahoru budeš kroužit kolem Zigeunerbergu a Töpfer necháš vpravo. Cestou Körtingsweg se pohybuješ nad Lückendorfem ve sm??ru na Kammloch, nejvyšší bod tohoto úseku. Nyní cesta vede z kopce dolů kolem hájovny č. 6 a vpravo kolem Sokola (Falkenberg, 593 m). Lesní cesta s velkými p??ekážkami t?? dovede do údolí. Odtud t?? vyvede, v lét?? celkem prašná, polní cesta do Jablonného v Podješt??dí (Gabel). Zde místem projedeš malou ???omegu???. Vyplatí se to: Kostel sv. Laurentina a sv. Zdislavy se ukážou ve své plné kráse! Obec opustíš žlutou turistickou stezkou. Staré vesnické silnice t?? dovedou do Janovic v Podješt??dí (Johnsdorf) a ke Kekkerbergu (370 m), poté malou zatáčkou ke Sloupu (Einsiedlerstein). Kaple vyhloubená v pískovci a n??kolik jeskyní t?? vyzývá k zastávce - skutečn?? krásné místo pro pauzu!

Délka stezky
64 km
Výška min.
233 m
Výška max.
619 m
Délka stoupání
1.127 m
Délka klesání
1.215 m
Stupe?? obtížnosti
schwer
Doba
6 h 30 min
Okruh
ano
Sou??adnice
999
Höhenprofil MTB Tour Rundkurs Rabenstein

Trasa dále pokračuje po žluté značce údolím, které rad??ji brzo opustíš ??? cesta již není k používání. P??es pole, po??ád podle GPS, dojedeš do Žib??idic (Seifersdorf). Silnice vedoucí vesnicí dále dolů vede do K??ižan (Kriesdorf) se svými horolezeckými skálami z pískovce. Odboč tu k nim. Teprve teď vede cesta do kopce a potom na stran?? hory pokračuje jako malý, ale velmi hezký single-trail. Vedlejší silnice t?? dovede na Neuländer Sattel. Jeď po silnici a dojedeš do nádherného místa Kryštofova ??dolí (Cristofsgrund) s mnoha penziony a restauracemi. Starou, dnes nepoužívanou spojovací silnicí dojedeš k Buche der Republik (Buk republiky ??? odpočívadlo), horskému sedlu mezi Kalkbergem a Langebergem. Teď už cesta vede jen dolů z kopce. Napínavý sjezd, p??i kterém musíš zvládnout množství zatáček. Ideální pro jeden nebo druhý slide. V údolí leží Bílý Kostel nad Nisou (Wei??kirchen), ???nad Nisou??? znamená an der Nei??e. Jeď po proudu až do Hrádku (Grottau), dokud t?? cyklistická cesta nedovede zp??t do Žitavy. Tato trasa pro horská kola je jednoduše okruh.

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike
RSS-Feed kann nicht abgerufen werden