O-SEE CHALLENGE Závodní trasy: XTERRA MTB Trail

Trasu začneš u Olbersdorfského jezera lehkým obloukem kolem jezera a brzo dojedeš do Olbersdorfu. Cesta vede po silnici vedoucí vesnicí sm??rem ke škole. Tunel ti umožní podjet odlehčovací silnici. Nyní cesta vede nahoru do kopce sm??rem k Muzeu hodin. Sb??ratel zde posbíral množství starých hodin. Cesta stále stoupá ve sm??ru na Hochwald (Hvozd, 749 m). Kdo tento úsek trasy zvládne v sedle, zaslouží si respekt. Na vrcholu lze navštívit dv?? horské boudy, které slibují opravdu zvláštní atmosféru. Turmbaude má, jak už prozrazuje název, v??ž jako vyhlídku. N??mecká Hochwaldbaude, situovaná na nejvyšším bod?? hory, okouzlí terasou jako p??íležitostí k vyhlídce. Sjezd není špatných rodičů: Už tak bídný, když je vlhko, tak je opravdu kluzký, protože hornina je velmi hladká. V místní části Hain vede cesta blízko kolem Kammbaude. Kdo chce poznat n??co originálního z Lužice, m??l by tu zastavit a dát si n??co k jídlu.

Délka stezky
34,88 km
Výška min.
236 m
Výška max.
735 m
Délka stoupání
941 m
Délka klesání
938 m
Stupe?? obtížnosti
velmi obtížné
Doba
1 h 45 min
Okruh
ano
Sou??adnice
1491
Höhenprofil O-SEE Challenge Wettkampfstrecken: XTERRA MTB Trail

Nyní trasa vede celkem blízko hranice, nepatrné malé odchylky mohou vést k odbočkám na českou stranu. Po malém stoupání dojedeš do Johannissteinu. Po grandiózním rozhledu p??ichází na ??adu malý trail. Následn?? vede cesta kolem Jonsbergu dále sm??rem ke k??íži u cesty, Kleiner Sternu. Ost??e doleva a dále dolů následuje krátké stoupání a následn?? malý single-trail. Dále cesta vede prudce dolů k Armesünderweg na nádraží Dolní Ojvín. Tady začíná poslední prudké stoupání na Ameisenberg (Mravenčí hora). První úsek se zdá být jako výskok na úbočí náspu. Než se dostaneš na úsek s velkými p??ekážkami vedoucí do údolí, objedeš skoro celou Mravenčí horu. Teď už jsi to zvládnul. Rovn?? a částečn?? dolů z kopce vede cesta zase ve sm??ru na Olbersdorf, kam jedeš op??t zpátky po stejné trase. Teprve v oblasti Olbersdorfského jezera není poslední úsek identický s výchozím bodem.

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike