MTB Trasa Hornolužického maratonu na horských kolech

Následuj MTB profíky. Start je v den závodu u ledové haly v Jonsdorfu. Hned na začátku trasa stoupá p??ík??e nahoru na západ. Pod stezkou Bleichweg podél Hieronyma, poté p??es spojovací silnici Jonsdorf-Gro??schönau. Tady p??ichází síla poprvé ke slovu: P??i výstupu na Buchberg p??es Quarksteinweg, luční cestu, která t?? bude opravdu nasávat, ztratíš n??jakou tu energii. P??es Christels Eck dojedeš do Waltersdorfu. Od kiosku nahoru je zde n??kolik možností zastavení. Ale k tomuto místu vlastn?? stačí jenom hlt z lahve s pitím??? Cesta vede p??es obtížn?? sjízdný úsek asi 50 metrů do lesa, poté p??ijedeš k rybníku Sorgeteich ve stejnojmenné osad??. Eisgasse t?? povede silovým stoupáním proti Weberbergu (Tkalcovský vrch), poté doprava na Hickelweg, kde si poprvé můžeš sjet kousek uvoln??n?? z kopce dolů. Pojedeš docela blízko kolem 711 metrů vysokého Weberbergu, jehož vrchol na pravé stran?? je na českém území. Teď rychlé klesání: 50 výškových metrů z kopce dolů na Kammweg. Asi 1 km single-trail t?? nechá zapomenout na stoupání. Dojedeš k Luži ??? a nechej ji napravo, abys mohl hnát dolů z kopce. Tento Downhill ti vynahradí prvotní útrapy na MTB trase. Ale pozor na nejprudším míst??! Cesta jde celkem ost??e zp??t. Nechej se posouvat! Než se dostaneš na lyža??ské úbočí na luční stezku, čeká na tebe ješt?? technicky náročný úsek z kopce dolů kolem starého skokanského můstku a internátní školy. Na dalším stoupání si můžeš v klidu sednout na sedlo, silnice vedoucí vesnicí zajišťuje dobrý grip. Hned za Grenzbaude se vine malá nenápadná (!) cesta mezi domy v lese. Malá technická pasáž, tentokrát do kopce, t?? dovede k Hohlsteinwegu, lesní cest?? sm??rem na Jonsdorf. Dále cesta vede sm??rem k hranici, nejprve krátce prudce dolů - & nbsp;a potom, jak to v??tšinou bývá: zase nahoru.

Délka stezky
23,5 km
Výška min.
396 m
Výška max.
709 m
Délka stoupání
823 m
Délka klesání
740 m
Stupe?? obtížnosti
obtížné
Doba
2 h 8 min
Okruh
ano
Sou??adnice
999
Höhenprofil MTB Tour Oberlausitzer Mountainbike Marathon

V Kroatzbeerwinkel p??ijedeš p??es Flügelweg do severní části Jonsdorfu. Nyní malou zkratkou, která se ukazuje jako drsný výstup, p??ijedeš na lyža??skou stezku. Na ni navazující lyža??ská louka d??lá dojem, jako by tu ješt?? bylo spousty vosku od zimy, tak t??žko se ti pojede. Nyní p??ijde ???Finstere Tülke", v??tšinou chladná a tmavá, d??lá svému jménu čest. Kousek za Schwarze Pfütze (??erná louže), malým jezerem, dojedeš ke Sternu, k??ižovatce cest a silnic. Pozor p??i p??ejížd??ní! Odtud platí: Zvládnul jsi to. Leipaer Stra??e, stará obchodní cesta, t?? dovede zpátky. Dolů t?? dovede skutečná nalétávací fáze. Po 2 km to znamená ješt?? jednou vyhodit kotvu ??? cesta se stáčí prudce doleva, ale skoro dolů z kopce. Po lesní cest?? p??ijedeš do Jonsdorfu. Tady musíš ješt?? jednou 700 metrů po silnici vedoucí vesnicí, dokud se znovu nevyno??í: ledová hala. A? Líbilo se ti to? Pak to jednoduše ud??lej jako v den závodu tohoto Cross Country ??? a sjeď si stejnou trasu ješt?? jednou!

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike