St??edn?? obtížná MTB trasa Breiteberg ??? Sommerberg ??? Butterberg

Tato MTB trasa startuje u lesního koupališt?? s pláží Gro??schönau (TRIXI-Park). Prvních 500 metrů je po silnici, poté p??ejedeš doleva na polní cestu. Kousek p??ed železničním mostem už dojedeš k prvnímu cíli: Breitebergu. Po p??ejetí hlavní silnice jsi v Hainewalde a pojedeš tam p??ímo p??es Mandavu. Na druhé stran?? silnice p??ijedeš na klidnou cyklistickou stezku. Po n??kolika málo metrech uvidíš napravo p??ed sebou Himmelsbrücke ??? skutečnou výzvu pro tebe a tvé horské kolo. Nenechej si ujít p??ejezd p??es tuto stavbu! D??íve byla ješt?? špičat??jší a p??ík??ejší. Mezitím byla snížena, protože na ní zůstávalo viset čím dál tím více vozidel. Hned za mostem vede cesta doleva ??? začíná první skutečná horská etapa tvé MTB túry k Breitebergu s dob??e sjízdným výstupem. V půli cesty láká k odbočce Tschoarschlsteen. Pro d??ti nezbytnost. Na Breitebergu máš nádherný rozhled z v??že - nebo n??co pro t??lo a duši ud??láš v horské boud??.

Nyní cesta vede kolem pomníku císa??e Friedricha III. a začíná vzrušující sjezd. Serpentina t?? razantn?? dovede zpátky do údolí. Jako další následují betonové hospodá??ské cesty sm??rem k hospůdce ???Jägerwäldchen???. U ???Kachelsteinu??? a ???Schwedenkreuzu??? (tabulka hádanku vy??eší) vede cesta do lesa. Následn?? musíš ješt?? jednou na 150 metrů na vedlejší silnici, než začne další stoupání na Sommerberg. Teď si rozd??l síly! Poslední kus cyklistické trasy k Rübezahlkanzel je ješt?? jednou po??ádn?? strmý.

Délka stezky
20 km
Výška min.
300 m
Výška max.
606 m
Délka stoupání
664 m
Délka klesání
610 m
Stupe?? obtížnosti
obtížné
Doba
2 h 8 min
Okruh
ne
Sou??adnice
907
Höhenprofil MTB Tour Breiteberg Sommerberg Butterberg

Malá p??estávka na popadnutí dechu ti krom?? nádherného rozhledu p??inese také klid a koncentraci pro následný sjezd. Očekává t?? n??kolik úrovní ??? všechny jsou dob??e sjízdné. Pokud to máš bez problémů za sebou, následný sjezd už t?? nemůže šokovat. V plné rychlosti p??ejedeš poklidný Waltersdorf s n??kolika možnostmi pro zastávku a nádhernými domy s pískovcovými dve??ními zárubn??mi. Nyní se blíží poslední, nejmenší, ale také nejstrm??jší hora této MTB trasy. Zvládneš ji na jeden rozjezd? Respekt! Jsi opravdu borec. Nechej vrchol za sebou vpravo a objeď horu ??? znovu s nádherným výhledem. Ješt?? krátká klička u Hofebergu a cesta vede po vedlejší silnici už jen po rovin?? lesem zpátky sm??rem k lesnímu koupališti s pláží.

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike