Krátká, lehká MTB trasa s obtížným sjezdem kolem Ojvína

MTB trasa tentokrát začíná u hotelu ???Haus am See???. Povede t?? kolem nádraží žitavské úzkokolejkyKleinbahn-Bahnhof Žitava-p??edm??stí ve sm??ru do hor. Protože tato cyklistická trasa na zpáteční cest?? ústí do stejného místa, můžeš jet, pokud budeš chtít, zpátky vlakem. Vede po Mittelweg až k Napoleonslinde. Po p??esn?? 200 metrech to napravo tiká: Tady si můžeš zaskočit do Muzea hodin s výstavou starých továrních a nádražních hodin. Jinak vede cesta rovn?? sm??rem k horám a dojedeš do Stadtwaldu. Cesta lehce stoupá až k ostrůvkové k??ižovatce. Tady najedeš p??i zpáteční cest?? znovu na počáteční cestu. Po krátké rovin?? t?? MTB trasa povede kolem horské boudy. Teď pojedeš 500 metrů rovn?? nahoru a potom malý kousek po turistické stezce, která t?? navede na stoupající lesní cestu. Za horskou chatou na tebe čeká krátká technická pasáž jako single-trail k sedlu Scharfensteinu. Tady to můžeš ud??lat: Odstavit horské kolo a nasát vzduch - & nbsp;a hrdinsky vystoupat na d??ív??jší lezecký vrchol. No dob??e, dneska se na bývalý lezecký vrchol dá vylézt po žeb??íku. Odm??na: fantastický rozhled do Ojvínské kotliny.

Délka stezky
27 km
Výška min.
237 m
Výška max.
591 m
Délka stoupání
586 m
Délka klesání
410 m
Stupe?? obtížnosti
leicht
Doba
1 h 31 min
Okruh
ne
Sou??adnice
851
Höhenprofil MTB Tour Oybin

Následuje downhill sjezd s velkými p??ekážkami, pravd??podobn?? nejobtížn??jších 300 metrů na tvé trase. Cesta se vodorovn?? táhne až k Mönchfelsen. A pozor! Nejprve zvládni obtížné místo a pak se podívej na horolezecké skály! (Krabice nouzové pomoci na horní skále.) Dále cesta vede dolů do Ojvínského údolí, kousek p??ed vjezdem do obce doleva na single-trail. Poté pojedeš lehce nahoru, kolem odpočívadla Vetters Müh, po Ankerweg sm??rem na místní část Hain. No, máš hlad? V Kammbaude si můžeš užít typické regionální jídlo a ud??lat na tvé Cross Country trase malou pauzu. Aby sis ušet??il výškové metry, cesta nyní kousek (85 metrů) vede českou krajinou. Dojedeš na nejvyšší bod trasy ??? 590 metrů vysoký Johannisstein včetn?? občerstvení. Single-trail vede p??ed louku z kopce dolů, kolem horských chat, a p??iblížíš se Jonsbergu (653 metrů). Nyní jedeš po Leipaer Stra??e, staré obchodní cest??, sm??rem na Dolní OjvínNiederoybin. Za horskou chatou po levé ruce se na pravé stran?? nacházejí Luthereiche a Brotstein ??? tabule ti názvy vysv??tlí. Dojedeš do Teufelsmühle, restaurace v d??ív??jším mlýn??. Tady se nabízí možnost jet zpátky vlakem ??? nebo jet po trase podél Biersteigu k ostrůvkové k??ižovatce ze začátku trasy.

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike
RSS-Feed kann nicht abgerufen werden