Žitavská úzkokolejka
Schmalspurbahn fahren - Familienurlaub im Naturpark Zittauer Gebirge

Od roku 1890 jezdí mezi m??sty Žitava a odjakživa oblíbenými výletními místy, lázn??mi Jonsdorf a Ojvín, denn?? vlaky.

 • Vlaky Ojvínský hrad a klášter
 • Vlaky žitavský Stadtwächter
 • Vlaky žitavský Fenomén
 • Vlaky Dixieland
 • Vlaky Gourmet
 • Prohlídka stav??dla atd.

 

Kontakt:
Bahnhofstr. 41
02763 Zittau
Tel. +49 3583 540 540

Na webovou stránku
Google Maps

Hrad a klášter na ho??e Ojvín
Burg und Kloster Berg Oybin im Naturpark Zittauer Gebirge

Odhalte hrad a klášter na ho??e Ojvín a vraťte se do časů Karla IV. Nádherné romantické z??íceniny hradů, císa??ský dům a celestýnský klášter zprost??edkovávají dech beroucí dojem 14. století. V horském hostinci, kde už se stravovali králové a knížata, na sebe můžete nechat působit atmosféru a hodovat u rytí??ské tabule stejn?? jako p??ed 700 lety.

 • Stálá výstava k d??jinám a všednímu dni na hrad?? a v klášte??e
 • M??nící se um??lecké výstavy
 • Prohlídky s průvodcem s různými zam????eními v n??mčin?? a angličtin??
 • Vlaky ke kostelu a klášteru se služebnou na dráze do Ojvína
 • Hudební a literární akce

 

Kontakt:
Hauptstr. 16
02797 Kurort Oybin
Tel. +49 35844 73313

Na webovou stránku
Google Maps

Hornolužické podstávkové domy
Umgebindehäuser im Naturpark Zittauer Gebirge

Jsou živými důkazy lidového způsobu stav??ní, jedinečn?? zachovalého v Evrop??, který vznikl pravd??podobn?? v 15./16. století, a stále ješt?? utvá??ejí obrazy místa v jižní Horní Lužici, jakož i v p??íhraničních severních ??echách a polském Dolním Slezsku. Každý rok se na poslední kv??tnovou ned??li koná den otev??eného podstávkového domu.

Podstávkové domy utvá??ejí místní obraz obzvlášt??:

 • Bertsdorf
 • Waltersdorf
 • Gro??schönau
 • Seifhennersdorf
 • Lückendorf
Žitavská postní plátna
Das grosse Fastentuch in Zittau im Naturpark Zittauer Gebirge

Velké žitavské postní plátno je jediné svého druhu v N??mecku a s výškou 8,20 metrů a ší??kou 6,80 metrů je t??etím nejv??tším dochovaným postním plátnem vůbec. Malé žitavské postní plátno o velikosti 15 metrů čtverečních je jediným postním plátnem tzv. typu Arna-Christi. Po celém sv??t?? se pláten tohoto typu dochovalo pouze šest.

Velké žitavské postní plátno 1472

Museum ???Kirche zum Heiligen Kreuz??? (???Kostel sv. K??íže???)
Frauenstr. 23
02763 Zittau
Tel. +49 3583 5008920
Google Maps

Malé žitavské postní plátno 1573

Kulturn??-historické muzeum Franziskanerkloster (františkánský klášter)
Klosterstr. 3
02763 Zittau
Tel. +49 3583 554790
Google Maps

N??mecké Muzeum damašku a froté Gro??schönau
Damast Museum im Naturpark Zittauer Gebirge

V Muzeu damašku Gro??schönau se p??stuje zvláštní tradice. Již v roce 1666 zde byl damašek utkán a to poprvé v N??mecku. Zde také začal n??mecký froté průmysl. Odhalte neobyčejnou epochu n??mecké textilní výroby a velkou sbírku pravých damašků.

 • Výstava se skoro 30 funkčními textilními stroji a 12 tkalcovskými stavy, na kterých si můžete prohlédnout a zažít vývoj textilní výroby
 • Jedinečná sbírka cenných damašků ze t??ech století
 • P??edvád??cí dílna
 • Zvláštní výstavy k regionálnímu um??ní a d??jinám

 

Kontakt:
Schenaustr. 3
02779 Gro??schönau
Tel. +49 35841 35469

Na webovou stránku
Google Maps

Karáskovo muzeum Seifhennersdorf
Karasekmuseum in Seifhennersdorf im Naturpark Zittauer Gebirge

V Karáskov?? muzeu v Seifhennersdorfu celoročn?? probíhá výstava loupežnictví a pašeráctví minulých století. Žitavské hory a Horní Lužice nabízely v 18. století úkryt mnoha loupežnickým a pašeráckým bandám. Nejznám??jším z nich byl náčelník lupičů Karásek.

Origináln?? za??ízené selské sv??tnice, ložnice a obytné sv??tnice zprost??edkovávají fascinující dojem života tkalců kolem roku 1800.

 • Výstava k loupežnictví a pašeráctví
 • Origináln?? za??ízené selské sv??tnice, ložnice a obytné sv??tnice kolem roku 1800
 • D??jiny m??sta

 

Kontakt:
Nordstr. 21a
02782 Seifhennersdorf
Tel. +49 3586 451567

Na webovou stránku
Google Maps

Gipfelstürmen inklusive
01.11.2010
01.11.2011
Die Sonnebergbaude in Waltersdorf gehört zu den schönsten Gebirgsbauden in der Oberlausitz. Vor allem für Wanderer; ob mit der Familie, als Gruppe, Paar oder Alleinreisender: Alle Gäste erhalten ein individuelles Angebot für einen unvergessliches Urlaubserlebnis im Naturpark Zittauer Gebirge.
6-Tages-Angebot:
269,00 ???
01.11.2011
01.11.2011
Urlaub im Töpferpark Der Töpferpark - Apart Hotel Garni: abseits vom Verkehr und mit einem unverbauten Blick auf herrliches Grün und die Berge, befindet sich am Fu??e des Zittauer Gebirges die Ferienanlage. Die modernen und sehr komfortablen Ferienhäuser und Ferienwohnungen sind ein idealer Ausgangspunkt, um im Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien auf Erkundungstour zu gehen.
3-Tages-Angebot für 2 Personen
149,00 ???
RSS-Feed kann nicht abgerufen werden