Burgwächter

Pov??st: Poblíž p??ší stezky, která vede z Hausgrundu na Ojvínskou horu, je zbytek zdi Rytí??ského hradu a nad ním ojedin??lý skalní blok s hrub?? vydlabanými, siln?? zv??tralými lidskými postavami v poloviční životní velikosti, které stojí strnule proti sob??. Tento kámen má p??ipomínat souboj dvou Wallensteinových vojáků, kte??í milovali krásnou žitavskou dceru, a na tomto míst?? se utkali v souboji se zbran??mi a oba zde m??li padnout. Zda mají Totenturm a Burgwächter, který se d??íve jmenoval Ritter, svá jména odtud, není zaručeno.

Dráždivé výstupy:
9
Stupe?? obtížnosti min:
II
Stupe?? obtížnosti max:
VIIIc
Hornina
st??edn?? tvrdá, velké k??emeny
Severozápadní Zwilling (Dvojče)
Kletterfelsen Nordwestlicher Zwilling im Naturpark Zittauer Gebirge

Druhý horolezecký kruh je na úpatí jihovýchodního Zwillingu (Dvojče), na konci Pfingstwegu.
Dráždivé výstupy: Verhexte Sieben IXc, Reginakante VIIIa, Alter Traum Xa.

Dráždivé výstupy:
11
Výška:
8 + 20 m
Stupe?? obtížnosti min:
III
Stupe?? obtížnosti max:
Xb
Hornina:
st??edn?? tvrdá, velké k??emeny
Rabennest (Havraní hnízdo)

Sla??ování je povinnost, výstup na Ringweg hory Ojvín není dovolen!
Tipps:Návšt??vní kniha leží vpravo od výstupu ojvínského průniku. K dispozici máte dv?? oka. Druhé oko se nachází na výstupu od Born to be wild. Odm????ující lezení po st??n??, spárami a kouty.
Dráždivé výstupy: Born to be wild IXa, Oybinverschneidung VI, Goodbye und Amen IXb.

Dráždivé výstupy:
7
Výška:
28 m
Stupe?? obtížnosti min:
V
Stupe?? obtížnosti max:
Xb
Hornina:
pevná a tvrdá
Schluchtwächter (Strážce sout??sky)

Pov??st:V roce 1837 skočil polský artista z hory Ojvín na v??ž, vy??ezal k??íž, napsal na n??j své jméno, p??inesl jej na vrchol a poté skočil zpátky.

Dráždivé výstupy:
10
Stupe?? obtížnosti min:
III
Stupe?? obtížnosti max:
IXb
Hornina:
st??edn?? tvrdá, velké k??emeny
Zuckerhut (Cukrová homole)
Kletterfelsen Zuckerhut im Naturpark Zittauer Gebirge

Tipy:P??evážn?? lezení na t??ení a mokré lezení.
Na??ízení: Výstup z okružní cesty po Ojvín?? nebo sestup odtud nejsou povolené.
Dráždivé výstupy:: Traumkante VIIc, Karneval VIIIb, Skelettbalett IXa.

Dráždivé výstupy:
20
Výška:
10 + 40 m
Stupe?? obtížnosti min:
VI
Stupe?? obtížnosti max:
IXb
Hornina:
kompaktní
Zákaz lezení
01.03. do 20.06.

Ješt?? více horolezeckých skal najdeš v:

digitálním průvodci pro horolezce nebo v knižní podob?? v ???Kletterführer Zittauer Gebirge??? autora Jürgena Schmei??era.

Weitere Kletterregionen anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike