P??ší stezka ??? Žitavská Svatojakubská cesta
 

Nejen do ??íma, ale také do Santiaga de Compostela vedou mnohé cesty ??? tam, kde údajn?? leží poh??bený apoštol Jakub Starší. Malý kousek bude v současnosti znovu oživen: stará poutní cesta P??írodního parku Žitavské hory mezi m??sty Gnesen, Zho??elec a Praha, která se v českém hlavním m??st?? napojuje na evropskou síť jakubských cest.

P??ší stezka spojuje hodnotné sakrální stavby, mezi nimi mnohé jakubské kostely, a vede krásnými krajinami na jižním území. Žitavská Svatojakubská cesta byla oficiáln?? otev??ena v kv??tnu 2008. Proto má ješt?? n??kolik mezer, které by m??ly být co možná nejrychleji zapln??ny: Na českém území ješt?? není žádná značka s mušlí, ješt?? chybí typické poutnické ubytovny a symboly na kraji cesty.

Délka
210 km

Kontakt:
Internationale Vereinigung für den Jakobsweg Gnesen-Görlitz-Prag e.V.
Marienthal 10
02899 Ostritz
Tel. +49 3583 796848
www.zittauer-jakobsweg.de

 

 
 
Weitere Touren anschauen
  •   
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike
RSS-Feed kann nicht abgerufen werden