Brütende Henne (Kvočna)
Kletterfelsen Brütende Henne im Naturpark Zittauer Gebirge

Na??ízení:Žádné další nové trasy nejsou p??ípustné..
Tipy: Návšt??vní kniha leží vpravo od výstupu jižního žlábku. P??evážn?? p??evislé st??nové lezení.
Dráždivé výstupy: Felsentorweg V, Elsenwand VIIc, Talkante VIIIa.

Dráždivé výstupy:
19
Výška:
10-20 m
Stupe?? obtížnosti min:
II
Stupe?? obtížnosti max:
VIIIb
Hornina:
tvrdá
Roter Turm (Geldstein) (??ervená v??ž - Pen??zový kámen)
Kletterfelsen Roter Turm im Naturpark Zittauer Gebirge

Tipy:Návšt??vní kniha je pod vrcholem, vpravo od výstupu jihozápadního žlábku.
Pov??st: Husité si po zplundrování žitavských vesnic m??li svou ko??ist rozd??lit na Pen??zovém kameni ??? dnes ??ervená v??ž ???, protože její nejvyšší skalní plotny výborn?? sloužily k rozd??lení ko??isti. Pov??st uvádí, že pro ned??l??átko, které se o Svatojánské noci p??i odbíjení půlnoci nachází u Pen??zového kamene, je zde p??ipraven hrnec se zlatými mincemi, který si může odnést.
Dráždivé výstupy: Zigeunerriss V, Rübezahlstiege V.

Dráždivé výstupy:
22
Výška:
15-35 m
Stupe?? obtížnosti min:
I
Stupe?? obtížnosti max:
VIIc
Hornina:
tvrdá
Bergfreinadel
Kletterfelsen Bergfreinadel im Naturpark Zittauer Gebirge

Tipy:P??evislé lezení. Mezi nástupem severního průniku a p??ímého severního průniku se nachází krásný a náročný boulder: Genesis Xb.
Dráždivé výstupy: Schlingenschlucker VIIIa, Sachsendreier V, Knock out VIIb.

Dráždivé výstupy:
28
Výška:
22 m
Stupe?? obtížnosti min:
II
Stupe?? obtížnosti max:
VIIIc
Hornina:
velmi tvrdá
Gratzer Höhle (Hradecká jeskyn??)
Kletterfelsen Gratzer Höhle im Naturpark Zittauer Gebirge

Pov??st:Hradecké kameny se svou známou Hradeckou jeskyní vd??čí za své jméno nepokojné duši. Bohatá žitavská kupecká panička Grätz, jejíž manžel m??l na Inneren Weberstra??e velký pivní dvůr, se na dvo??e svého domu utopila ve studni. Aby nyní zajistili milované duši klid, nechali ji rodinní p??íslušníci vyhnat do takzvané skalní skupiny Töpfer. Provedení této záležitosti si vzal na starost žitavský kat se svými společníky. Zamkl duši té, která se k tomuto svobodn?? rozhodla, do její šperkovnice a schoval ji na skrytém míst?? v Hradci, nebo jak se dnes ??íká, v Hradecké jeskyni. Kdo sk??í??ku najde a otev??e ji odum??elým klíčem, vysvobodí nejen zahnanou duši, ale také v ní najde hodnotný poklad. Kdo hrobkou proleze, může ve št??rbin?? napravo n??co vid??t.

Dráždivé výstupy:
74
Výška
9 +16 m
Stupe?? obtížnosti min:
II
Stupe?? obtížnosti max:
Xa
Hornina:
velmi pevná

Ješt?? více horolezeckých skal najdeš v:

digitálním průvodci pro horolezce 
nebo v knižní podob?? v ???Kletterführer Zittauer Gebirge??? autora Jürgena Schmei??era.

Weitere Kletterregionen anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike