Kletterfelsen Naturpark Zittauer Gebirge Icon

Shrbená tetka, Pytel mouky a Morsche Zinne ??? zní jako české vesnice?! Jste vedle: Tyto t??i pat??í k více než 110 prokázaným horolezeckým skalám v P??írodním parku Žitavské hory. Malý výb??žek českého a saského pískovcového poho??í na jihovýchodním cípu Saska nabízí začátečníkům i profesionálům v lezení nové výzvy a dechberoucí výhledy.

Prohlédnout si horolezecké regiony???

Ausr�stung zum Klettern Icon

Pokud ti ješt?? chybí ten správný outfit nebo nutné vybavení pro další výstup na tvoji horolezeckou skálu, najdeš zde nabídky v regionu, kde si můžeš zapůjčit nebo hned koupit horolezecké vybavení.

Prohlédnout si nabídky???

Kletterkurse Icon

Kdo je ješt?? úpln?? na začátku své horolezecké pouti nebo chce na horolezeckých skalách v P??írodním parku Žitavské hory jednoduše jen tak p??ičichnout k tomuto druhu sportu, najde zde profesionální instruktory a poskytovatele horolezeckých kurzů.

Prohlédnout si nabídky???

Kletterfelsen Naturpark Zittauer Gebirge Highlights Icon

Vedle známých horolezeckých skal jsou zde ješt?? jiné zlaté h??eby pro všechny p??íznivce vzdušných výšek. Ať už v Hochseilgarten v Gro??schönau nebo na obou horolezeckých výstupech v Jonsdorfu a Ojvín?? ??? o pestrost je postaráno!

Prohlédnout si nabídku???

Kletterurlaub Naturpark Zittauer Gebirge Icon

Na základ?? výzev horolezeckých skal v P??írodním parku Žitavské hory nabízí DAV sekce Žitava perfektní ubytování p??ímo na okraji lesa v Jonsdorfu ??? stylové p??enocování uprost??ed jonsdorfské horolezecké oblasti.

Prohlédnout si nabídku???

Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike
RSS-Feed kann nicht abgerufen werden